Biz hakda

Mersen zawody
biz hakda

Zhejiang Changxing-de ýerleşýän Mersen Zhejiang Co., Ltd. 13510m2 meýdany tutýar we 500 işgäri bar.Elektrik energiýasy we öňdebaryjy materiallar boýunça global eksport, Mersen, müşderilerine energiýa, transport, elektronika, himiýa, derman we gaýtadan işleýän pudaklarda önümçilik prosesini optimizirlemäge mümkinçilik bermek üçin aýratyn zerurlyklaryny çözmek üçin innowasion çözgütleri taýýarlaýar.Mersen elektrik energiýasy tok çäklendiriji sigortalaryň (pes naprýa tok açarlary, ERCU, Fusebox, CCD, gorag enjamlary, ýylylyk geçirijileri, laminirlenen awtobus barlary we ş.m.

probiz-karta

BAZARYMYZ

Mersen Mingrong (Zhejiang Mingrong Elektrik Gorag Co., Ltd. mundan beýläk Mingrong diýlip atlandyrylýar) bilen birleşmek we birleşmek isleýär, Hytaýyň özgertmeleri we açylyşyndan ir başlap, Hytaýyň ykdysady ösüş depgininde gülläp ösdi we mundan beýläk-de ýokarlandy. ösen önümçilik düşünjeleri we Mersen Toparyndan güýçli gözleg we in engineeringenerçilik tejribesi.40 ýyllyk ewolýusiýadan soň, Mingrong häzirki wagtda GB, UL / CSA, BS, DIN we IEC ýaly dürli esasy standart ulgamlara kepillendirilen önüm tekliplerini hödürleýär.Mingrong önümleri, dünýäde müňlerçe müşderä hyzmat edip, 50-den gowrak ýurda satyldy.

ÖSÜŞ KORNERSTONY

Gowşak hil dolandyryş ulgamy, ajaýyp dolandyryş topary we netijeli iş ulgamy.

MAKSATLAR

Win-win hyzmatdaşlygy, ynsanperwer ideg we jemgyýetçilik jogapkärçiligi biziň maksadymyz.

Esasy gymmatlyklar

Üstünlige ymtylmak we ýokarda durmak islegleri Mingrongyň esasy ruhlarydyr.

BIZ bilen habarlaşyň

Elektrik energiýasyny paýlamakda we senagat bazarlarynda berk binýady bolan Mingrong, ýel energiýasy we fotoelektrik ýaly täzelenip bilýän energiýa pudaklarynda öňegidişlik gazandy we üstünlik gazandy.Täze infrastruktura syýasatynda mümkinçiliklerden peýdalanmak üçin Mingrongyň gök çapyň täze bölümine geçmeginiň wagty geldi: Merseniň global tehnologiýa ösüşinden has gowy peýdalanmak üçin Changxing-de ýerleşip, döwrebaplaşdyrylan önümçilik bazasyna öwrülmeli. çeşmeleri.Şol bir wagtyň özünde, Hytaýdaky üpjünçilik zynjyryny optimizirlemegi we indigitalizasiýa tagallalaryny dowam etdirer we ýokary derejeli howpsuzlyk, daşky gurşaw we hil barlagy ulgamlaryny döretmek.