Isleýän zadyňyzy gözläň

40 ýyllyk ewolýusiýadan soň, Mingrong önümleri dünýädäki müňlerçe müşderä hyzmat edip, 50-den gowrak ýurda satyldy.

artykmaçlyklarymyz

Gowşak hil dolandyryş ulgamy, ajaýyp dolandyryş topary we netijeli iş ulgamy ösüşimiziň özenidir.

Gyzgyn önümler

Mingrong, häzirki çäklendiriji sigortalaryň giňişleýin setirini üpjün edýär.

has giňişleýin gör

Biz hakda

Win-win hyzmatdaşlygy, ynsanperwer ideg we jemgyýetçilik jogapkärçiligi biziň maksadymyz.

  • 3ba3d929
  • a3ae804b

Zhejiang Changxing-de ýerleşýän Mersen Zhejiang Co., Ltd. 13510m2 meýdany tutýar we 500 işgäri bar.Elektrik energiýasy we öňdebaryjy materiallar boýunça global eksport, Mersen, müşderilerine energiýa, transport, elektronika, himiýa, derman we gaýtadan işleýän pudaklarda önümçilik prosesini optimizirlemäge mümkinçilik bermek üçin aýratyn zerurlyklaryny çözmek üçin innowasion çözgütleri taýýarlaýar.Mersen elektrik energiýasy tok çäklendiriji sigortalaryň (pes naprýa tok açarlary, ERCU, Fusebox, CCD, gorag enjamlary, ýylylyk geçirijileri, laminirlenen awtobus barlary we ş.m.

Mersen Mingrong (Zhejiang Mingrong Elektrik Gorag Co., Ltd. mundan beýläk Mingrong diýlip atlandyrylýar) bilen birleşmek we birleşmek isleýär, Hytaýyň özgertmeleri we açylyşyndan ir başlap, Hytaýyň ykdysady ösüş depgininde gülläp ösdi we mundan beýläk-de ýokarlandy. ösen önümçilik düşünjeleri we Mersen Toparyndan güýçli gözleg we in engineeringenerçilik tejribesi.

köpräk oka